Za titlovanu verziju epizode pokrenite video, kliknite na CC, zatim na TRANSLATE CAPTIONS, i onda odaberite jezik!